Usmernenie registrácie chovu ošípaných

Usmernenie registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa si vás dovoľuje usmerniť, ohľadom registrácie chovu ošípaných, podľa nového vydaného nariadenia.

  1. V prípade ak chovateľ chová len 1 ks ošípanej - v jednom objekte, je potrebné zaslať vyplnené tlačivo do CEHZ Žilina (viď. Príloha č. 1) na adresu: CEHZ, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina
    V tomto prípade nie je nutné aby sa chovateľ dostavil na RVPS Veľký Krtíš. Vyplnené tlačivo sám chovateľ posiela poštou do CEHZ Žilina.
  2. V prípade ak chovateľ chová v jednom objekte viac ako 1 ks ošípanej, je potrebné aby si chovateľ prišiel osobne zaregistrovať farmu na RVPS Veľký Krtíš. Registráciu je potrebné dopredu oznámiť u MVDr. Laczkó, tel. č.: 0908 549 536. Registrácia bude prebiehať počas pracovných dní Pondelok - Piatok, v čase od 08:00 - 11:00 hod.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie