SMS

Hlásenie rozhlasu cez SMS a email

V snahe zvýšiť informovanosť občanov o hláseniach v obecnom rozhlase (mnohí sú v práci, nemajú prístup k hláseniam v rozhlase) obec Závada spúšťa službu: odosielanie hláseného dôležitého oznamu občanom s trvalým pobytom v obci formou SMS - priamo do Vášho mobilného telefónu alebo email.

Přihlásit se k odběru RSS - SMS

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie