Harmonogram vývozu odpadu na rok 2024

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2024

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2024 v obci Závada

Komunálny odpad Triedený odpad Sklo II. okruh
Dňa ZKO Dňa Papier Plast Sklo Dňa 1100 l sklo
03.01.2024 x
17.01.2024 x
31.01.2024 x 22.01.2024 x x
14.02.2024 x 22.02.2024 x
28.02.2024 x 19.02.2024 x x x
13.03.2024 x
27.03.2024 x 18.03.2024 x x
10.04.2024 x 18.04.2024 x
24.04.2024 x 15.04.2024 x x x
08.05.2024 x
22.05.2024 x 13.05.2024 x x
05.06.2024 x 27.06.2024 x
19.06.2024 x 10.06.2024 x x x
03.07.2024 x
17.07.2024 x
31.07.2024 x 22.07.2024 x x
14.08.2024 x 22.08.2024 x
28.08.2024 x 19.08.2024 x x x
11.09.2024 x
25.09.2024 x 16.09.2024 x x
09.10.2024 x 31.10.2024 x
23.10.2024 x 14.10.2024 x x x
06.11.2024 x
20.11.2024 x 11.11.2024 x x
04.12.2024 x 26.12.2024 x
18.12.2024 x 09.12.2024 x x x

Výkup papiera 1x za 3 mesiace.

Vývozy, ktoré pripadnú na štátny sviatok, sa vyvezú v ten deň, alebo budú presunuté na iný termín, o ktorom vás budeme vopred informovať.

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie