AMO - Africký mor ošípaných

Mimoriadne opatrenia z dôvodu výskytu AMO v domácom chove

Mimoriadne opatrenia z dôvodu výskytu Afrického moru ošípaných v domácom chove.

Africký mor ošípaných - upozornenie RVPS

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtiš Vás v zmysle §16 ods. 7 zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov upozorňuje na výskyt Afrického moru ošípaných

Usmernenie registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa si vás dovoľuje usmerniť, ohľadom registrácie chovu ošípaných, podľa nového vydaného nariadenia.

Povinná registrácia chovu ošípaných

Přihlásit se k odběru RSS - AMO - Africký mor ošípaných

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie