Oznamy

Projekt „Oprava miestnych komunikácií v Závade II.etapa”

Upozornenie majiteľov psov a mačiek na povinnisť zabezpečiť vakcináciu proti besnote

Pozvánka na zasadnutie OZ 27.06.2022

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 27. 06. 2022 (t. j. pondelok) o 09:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

Dobrovoľná vojenská príprava

Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2022

Obecný úrad v Závade Vás srdečne pozýva na Medzinárodný deň detí, ktorý sa uskutoční 03. júna 2022 o 15:30 na nádvorí MŠ a Obecného úradu.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky obce Závada na obdobie júl - december 2022, ktorý sa predkladá na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce.

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2022/2023

Materská škola Závada č. 54 oznamuje rodičom, že termín na podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 bude v dňoch

od 09.5.2022 do 20.5.2022

Značky: 

Oznam UPSVR pre obyvateľov Ukrajiny

STOP vypaľovaniu trávy

Zápis prvákov 2022 - ZŠ Dolná Strehová

Obec Dolná Strehová

v zastúpení jej starostom Ing. Ľuboslavom Dobrockým

oznamuje,

že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a v súlade s Usmernením k zápisu a prijímaniu detí na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023, vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Oznamy

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie