Oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 19.01.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 18.01.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 17.01.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 13.01.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 12.01.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 11.01.2023

Dedinská zabíjačka 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Závada, ktorý sa predkladá na schválenie OZ na obdobie január – jún 2023:

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Závada ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Pozvánka na 6. ročník súťaže v pečení koláčov - Sladká Sobota 2022

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Oznamy

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie