Pozvánka na zasadnutie OZ 16.12.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ 16.12.2022

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 16. 12. 2022 (t. j. piatok) o 17:30 hod., ktoré sa bude konať na obecnom úrade v Závade:

  • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
  • Schválenie programu zasadnutia OZ
  • Schválenie VZN 1 2022 o výške príspevku v MŠ a ŠJ
  • Schválenie VZN č. 2 2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
  • Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
  • Schválenie rozpočtu na rok 2023
  • Schválenie návrhu rozpočtu na roky 2024 a 2025
  • Rôzne
  • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie