V Y H L Á S E N I E na 2% dane pre OZ Hájik Závada

V Y H L Á S E N I E na 2% dane pre OZ Hájik Závada

V Y H L Á S E N I E
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) PRE OBčIANSKE ZDRUŽENIE HÁJIK ZÁVADA, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie 2016 vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti nájdete v časti: Občan_ Tlačivá

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie