Pozvánka na zasadnutie OZ 18.03.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ 18.03.2022

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 18. 03. 2022 (t. j. piatok) o 09:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

  • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
  • Schválenie programu zasadnutia OZ
  • Vstup Obce Závada do Občianskeho združenia Ipeľská Kotlina - Novohrad
  • Výmena hlavných ističov na odberných miestach obce Závada
  • Montáž kompenzačnej jednotky na ČOV Závada
  • Úver na financovanie výmeny ističov a konpenzačnej jednotky na odberných miestach
  • Šebo Miroslav – odpredaj pozemku
  • Maras Ján, žiadosť o prenájom nebytových priestorov pri pošte
  • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie