Pokyny k celoplošnému testovaniu na COVID-19 dňa 1.11.2019

Pokyny k celoplošnému testovaniu na COVID-19 dňa 1.11.2019

Vážený spoluobčania

v nedeľu 1.11.2020 v čase od 7,00 hod do 21,30 hod. sa na nádvorí obecného úradu uskutoční celoplošné testovanie na COVID 19.

Aby sme zamedzili dlhej čakacej dobe pred odberným miestom, obec odporúča rozdelenie občanov podľa bydliska, ktorí budú prichádzať na testovanie v odporúčanom čase nasledovne:

7:15 - 9:45 s.č. bytovka 89 a 72,73,
9:45 - 11:00 s.č. bytovka 88 a 74,75,
11:00 - 12:00 s.č. bytovka 136 a 62,66,68,69,77
12:00 - 13:00 prestávka
13:00 - 14:00 s.č. bytovka 135 a 48,50,53.55,57
14:00 - 15:00 s.č. bytovka 93 a 52,95,96,97,98,99,
15:00 - 16:00 s.č. bytovka 92 a 45,46,43,44,94,109
16:00 - 17:00 s.č. bytovka 91 a 59,5,6,7,3,11,17
17:00 - 18:00 s.č. bytovka 82 a 34,25,24,38,37,21
18:00 - 18:30 prestávka
18:30 - 19:30 s.č. bytovka 81 a 29,32,49,90,70,71
19:30 - 20:30 s.č. 138,117,87,86,84,15,78,80
20:30 - 21:30 doporučujeme prísť tým občanom, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemohli prísť v odporučenom čase, alebo sa na nich v čase vytvárania harmonogramu pozabudlo.

Vážení spoluobčania,
prosíme Vás o trpezlivosť a zhovievavosť pri čakaní, nakoľko na odberné miesto v našej obci boli pridelení aj občania z obce Chrťany a Pravica. Z tohoto dôvodu, aj pri dodržaní všetkých pokynov sa môže stať, že v niektorých časových úsekoch bude prítomných viac ľudí a vytvoria sa rady.

Prejavme v tejto neľahkej situácii čo najviac ohľaduplnosti a zodpovednosti, aby sme ochránili samých seba, ale aj všetkých okolo nás.

Prosíme Vás, dodržujte zásady R.O.R.:

 • RÚŠKO - noste správne nasadené rúško (zakrytý nos aj ústa),
 • ODSTUP - dodržujte odstup od cudzíchľudí (aspoň 2 metre),
 • RUKY - umývajte či dezinfikujte si často a dôkladne ruky.

Ďakujeme Vám...
“SPOLU TO ZVLÁDNEME”

POSTUP TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE

Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

ADMINISTRATÍVA

 • Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca,
 • Vypíšete formulár potrebný na registráciu,
 • Po registrácii dostane pridelené číslo a vreckovku,
 • Pristúpite k odpadkovému košu a vyfúkate si nos a odkašlete, zahodíte vreckovku.

ODBER

 • Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo,
 • Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

ČAKANIE NA VÝSLEDKY

 • Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore.

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV

 • Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku,
 • Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz,
 • Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu,
 • Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku,
 • Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.
 • Odporúčame zúčastniť sa aj na druhom kole celoplošného testovania.

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ?
KEĎ STE NEGATÍVNY

 • Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť na celoplošnom testovaní o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila.

KEĎ STE POZITÍVNY

 • Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. V prípade, že karanténu nemôžete absolvovať v domácom prostredí (napr. kvôli ďalším osobám žijúcim v spoločnej domácnosti), karanténu budete môcť absolvovať vo vami vybranom ubytovacom štátnom zariadení. Zoznam dostupných zariadení bude čoskoro k dispozícií na tomto webe.
 • O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS.
 • O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.
 • Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.
 • V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.
 • Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..).
 • Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.
 • Nikam necestujte.
 • Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste vašej karantény.
 • Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.Viac info na korona.gov.sk

Značky: 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie