Oznámenie o uložení úradnej písomnosti

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti

Obec Závada

Obecný úrad Závada 54

Dátum: 11. 01. 2017

 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti

Obec Závada na základe zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. oznamuje občanovi

Pavel  B i z o v ,  rok narodenia 1963

že mu bola dňa 10. 01. 2018 na Pošte v Závade uložená úradná zásielka (doporučený list) od odosielateľa JUDr. Zdenka Tokolyová Majerová. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní.

                                                                                              Miroslav Kalmár starosta obce

Vyvesené od:   11.01.2018                 do: 28.01.2018

 

 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie