Darujte 2% pre Občianske Združenie Hájik

Darujte 2% pre Občianske Združenie Hájik

Obec Závada vás touto cestou prosí o poukázanie 2% z odvedenej dane pre Občianske Združenie HÁJIK. Poukázané finančné prostriedky budú použité na usporiadanie akcií pre deti, ako aj na kultúrno športové akcie usporiadavané Obcou Závada. Tlačivá na poukázanie 2% s dane, s údajmi OZ HÁJIK nájdete na Web stránke obce www.obeczavada.sk v kolónke „Občan – tlačivá na stiahnutie“.

V prípade že sa rozhodnete poukázať 2% z dane pre OZ HÁJIK, vyplnené tlačivá môžete doručiť na Obecný úrad v Závade, alebo priamo doručiť na príslušný Daňový úrad.

Ďakujeme

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie