január 2023

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20.01.2023

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 20. 01. 2023 (t. j. piatok) o 17:30 hod., ktoré sa bude konať na obecnom úrade v Závade:

  • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
  • Schválenie programu zasadnutia OZ
  • Riešenie situácie vzniknutej z neúmerného navýšenia elektrickej energie
  • Plán obnovy, projekt na obnovu budovy pošty
  • MAS Poiplie - rekonštrukcia jedálne a kuchyne MŠ
  • Rôzne
  • Záver

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie