august 2021

Mimoriadne opatrenia z dôvodu výskytu AMO v domácom chove

Mimoriadne opatrenia z dôvodu výskytu Afrického moru ošípaných v domácom chove.

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 20.08.2021

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 20. 08. 2021 (t. j. piatok) o 09:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

  • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
  • Schválenie programu zasadnutia OZ
  • Príprava a schválenie projektu na rozšírenie Materskej školy.
  • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.

Pozvánka na volejbalový turnaj o pohár starostu obce Závada

Obec Závada Vás pozýva na volejbalový turnaj o pohár starostu obce, ktorý sa bude konať 28.082021 od 9:00 hod na multifunkčnom ihrisku v Závade.

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie