Novoročný turnaj v stolnom tenise 2015 - výsledky

Novoročný turnaj v stolnom tenise 2015 - výsledky

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstvakonaní Novoročného stolnotenisového turnaja dňa 03. 01. 2015, Obec Závada tento turnaj spropagovala formou plagátov, ktoré boli vyvesenéobecných vývesných skrinkách a tiež na dosť navštevovaných miestach obcehornomdolnom obchode, relácioumiestnom rozhlase, informáciou na web stránke obce, stručným oznámením Ing. Pavla Šalamúna na facebookutaktiež roznosením plagátikov po okolitých obciach.

Možnosť zúčastniť sa mal každý občan obce Závada, ako aj súťaže chtiví občaniaokolitých obcíStačilo sa len prihlásiť do 02. 01. 2015 a samozrejme aj zúčastniť sa.

Samotného súťaženia sa zúčastnilo sedemnásť prihlásených súťaže chtivých športovcov. Z toho bolo dvanásť hráčov zo Závadypiatiokolitých obcí. Nakoniec sa podľa vekupohlavia súťažilodvoch kategóriách, muži a ženy. Súťažiacikategórii muži boli rozdelený do skupín a v skupinách hrali každýkaždýmprví dvaja postúpilikaždej skupiny do semifinále, kde hralipostup do finále prvýdruhýmkaždej skupiny. Súťažiacekategórii ženy keďže boli len štyri, tak hrali každákaždou.

Konečné poradie muži:

  1. Štefan RECHTORÍK
  2. Miroslav HUSÁR
  3. Ivan JARDEK

Konečné poradie ženy:

  1. Dorota SEKANOVÁ
  2. Ľubica VESTEGOVÁ
  3. Eva ŠIMBEROVÁ

Športové zápolenie trvalo od 930 hod. do 1330 hod a nieslo sapokojnom športovom duchu. Po skončení súťaží starosta obce Miroslav Kalmár umiestneným na prvých troch miestachkaždej kategórie odovzdal diplompohárvšetkým súťažiacim poďakoval za účasť na turnajiprianím, aby sa tento turnaj stal tradíciouaby sa všetci súťažiaci stretli ajrok na druhom ročníku "Novoročného turnajastolnom tenise".

Pre súťažiacich počas celého turnaja bolo pripravené občerstvenie, káva, čajna doplnenie tekutín aj minerálna voda. Po skončení turnaja sa podával guľáš.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie