Oznámenie o realizácii kamerového systému

Oznámenie o realizácii kamerového systému

V roku 2020 bol v obci Závada realizovaný projekt "Prevencia kriminality v obci Závada" s názvom "IP Kamerový systém TVT".

Projekt "Prevencia kriminality v obci Závada" bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality v sume 7000 EUR, na základe zmluvy č. 39/BB/2019 zo dňa 05.11.2019.

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie