poplatky 2016

Oznámenie o výške poplatkov na rok 2016

Oznámenie o výške polatkov na rok 2016 a oznámenie o povinnostiach občanov vyplývajúcich zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Přihlásit se k odběru RSS - poplatky 2016

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie