Deň detí s kamarátkou pesničkou v Závade

Deň detí s kamarátkou pesničkou v Závade

sa zo sviatku vyťažiť viac ako to, že deťom dávame cukríky a v škole sa neskúša? sa urobiť podstatne viac.

Ajnašej materskej škole smedetičkami hovorili o tom, prečo je tento deň venovaný deťom. Rozprávali sme sa o tom, v čom spočíva základná starostlivosťdieťa od jeho narodenia. Ale predovšetkým o tom najdôležitejšomčo je láska. V tomto prvom období je najrozkošnejšia rozprávka. Deti sa zaujímali o to, ako prišli na svet. Stačilo povedať, že mamičkaoteckom ich strašne túžili mať, lebodopredu ich mali radi. Toto je najúžasnejšie obdobie, keď môžeme dieťaťu odovzdať to najcennejšiehovoriť o tom: „že mamička robila všetko preto, aby si sa narodilo zdravé“. Držala si bruškochránila a hladkala ťa. Snažila sa jesťpiť to, čo aj tebe bude chutiťrobila všetko preto, aby sa dieťa narodilo zdravéšťastné. Strašne sa s oteckom na teba tešili, neustále sa s tebou rozprávali. Deti to počúvaliúžasomuvedomovali si spolupatričnosťmatkouotcom. Dieťa to potrebuje počuťpotrebuje to zažiť.

Počuli a zažili to už aj vtedy, keď smenašej materskej škole usporiadali 25. mája 2015 „Deň rodiny“. Deti prezradili svojim najbližším čo je to láska, nádhernými slovami a  myšlienkami vyjadrili lásku k svojej rodine a spevom, tančekom a darčekom pohladili ich dušu. Rodičia ich pohostili koláčikmi a spolu s deťmi si mohli vyskúšať v triede MŠ aké úlohy, hry a edukačné aktivity detičky v škôlke plnia. Samozrejme tanček s mamičkou a oteckom nemohol chýbať.

A zážitok pre naše deti (ale aj rodičov) bol aj 5. jún 2015, keď sme usporiadali v spolupráci s obecným úradom pre deti z našej obce „Deň pre deti s kamarátkou pesničkou“. Prvou pesničkou, ktorú sme si nielen zaspievali ale aj na ňu zatancovali bola naša „Lienka sedembodkovaná“. Detičky boli úžasné a zožali veľký potlesk.

Pozvali sme aj detského zabávača Jána Juhásza z Detvy, ktorý so svojou gitarou a pesničkami zabavil nielen deti, ale aj rodičov. Detské očká žiarili už pri prvej zmrzlinovej pesničke... Tanec a zábava na vyzdobenom vonkajšom nádvorí školy trval vyše hodiny. A keďže nám aj počasie prialo, každý bol poriadne spotený a príjemne unavený. Deti dostali darčeky, ktoré zabezpečil pán starosta, občerstvenie chutným guľášom a malinovkou prišlo vhod nielen deťom, ale aj všetkým prítomným. No a potom nasledovali súťaže, kde sa už zapojili aj staršie deti a všetci dostali odmeny. Na záver nemohla chýbať diskotéka. Za darčeky a občerstvenie - ako každý rok, patrí poďakovanie starostovi obce pánovi Kalmárovi.

Takto dokázali aj rodičia, že pre svoje deti sa dá urobiť viac, ako len starať sa o ne, ale aj prejaviť im lásku tak, že im venovali svoj čas. Lebo výskumy dokazujú že počet minút, keď sú rodičia v intímnom kontakte so svojimi deťmi, klesá. Je to deficit pre rodičov aj deti. Tu sme však všetci dokázali, že ich máme radi, že nám na našich deťoch záleží.

Zuzana Petrusová - riaditeľka MŠ

Značky: 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie