Zapisovateľ miestnej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy obce

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy obce

Podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/20014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Závada vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 10. novembra 2018 :

Janku Hanusovú

Obecný úrad, Závada č. 54, 991 21 Závada
tel. č. 0474877132, obeczavada@dtnet.sk

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie