Upozornenie polície na podvodníkov

Upozornenie polície na podvodníkov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Veľkom Krtíši, vzhľadom na charakter nápadu trestnej činnosti upozorňuje občanov, že boli zaznamenané rôzne prípady podvodného konania a inej trestnej činnosti páchanej na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend a zneužívania vzniknutej situácie pandémiou ochorenia COVID-19.

Podvodníci telefonicky kontaktujú seniorov s tým, že v ich okolí je veľa infikovaných ľudí koronavírusom, preto ich prídu očkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, za ktorú je potrebné zaplatiť 7.500 eur a v prípade, že nebudú súhlasiť, pôjdu na povinnú 2 týždňovú karanténu do Bratislavy.

Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci v telefonickom kontakte so seniormi uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a potrebuje peniaze na vakcínu vo výške 7.500 eur.

Ďalej boli zaznamenané prípady podvodu páchané na senioroch, keď páchateľ zatelefonoval dôchodkyni a vydával sa za zamestnanca Krízového centra COVID- 19. Žiadal od nej 8-tisíc eur na injekciu pre jej dcéru, ktorá leží na pľúcnej ventilácii pre ochorenie COVID-19 v nemocnici v Bratislave. Kedže dôchodkyňa nemala dom adosť peňazí, páchateľ jej zabezpečil odvoz taxíkom do najbližšej otvorenej pobočky banky s tým, že peniaze prevezme niekto u nej doma. Cestou jej ešte niekoľkokrát volal na mobil. Našťastie jej v tom ćase zatelefonovala dcéra, ktorá ju po zistení týchto skutočností ihneď poslala na najbližšie policajné oddelenie.

Polícia preto odporúča:

V prípade, keď od vás neznáma osoba žiada finančné prostriedky na liečbu, očkovanie, poskytnutie zdravotnej starostlivosti vašej blízkej osobe, alebo využitím inej legendy:

  • po ukončení hovoru, zavolajte osobe, ktorá je podľa páchateľa chorá a preverte, či je skutočne chorá a či skutočne potrebuje vašu finančnú pomoc,
  • v prípade, ak vás páchateľ kontaktuje ohľadom očkovania vakcínou proti ochoreniu COVID-19, vždy sa poraďte so svojim lekárom osobne, alebo vašou blízkou osobou,
  • v prípade podozrenia podvodu, zistite informácie od páchateľa, ktoré by mohli napomáhať k jeho odhaleniu,
  • bezodkladne to oznámte na polícii (na tel. č. 158).

Vážení občania, nebuďte ľahostajní k dianiu vo svojom okolí. Nepodporujte podvodné a iné protiprávne konanie svojim mlčaním. Neuľahčujte život kriminálnikom, ktorí nerešpektujú zákon, verejný poriadok a využívajú neinformovanosť seniorov. Neviete, kedy sa stanete ich obeťou vy, váš majetok, alebo vaša blízka osoba

plk. PaedDr. Dušan Šimun v.r.
riaditeľ

Značky: 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie