Rozhodnutie zriaďovateľa k prerušeniu prevádzky materskej školy od 08.02.2021

Rozhodnutie zriaďovateľa k prerušeniu prevádzky materskej školy od 08.02.2021

V súvislosti s opatreniami Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe pozitívnych testov zamestnancov školy na COVID 19

Obec Závada ako zriaďovateľ materskej školy
rozhodla
s účinnosťou od 5. februára 2021
o prerušení prevádzky materskej školy a školskej jedálne do odvolania.

Odôvodnenie:
Obec Závada na základe výsledku testov zamestnancov školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zo dňa 6.2.2021 a následných karanténnych opatreniach v súvislosti so šíriacim sa COVID - 19 rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

V Závade 8.2.2021

Značky: 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie