Pozvánka na zasadnutie OZ 11.10.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ 11.10.2021

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 11. 10. 2021 (t. j. pondelok) o 09:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

  • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
  • Schválenie programu zasadnutia OZ
  • Rozpočtové opatrenie č. 1- schválenie
  • Odpredaj pozemku pre Ing. Miroslava Šeba
  • Financovanie prípravy projektov a spolu účasť na financovaní formou úveru
  • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie