Pozvánka na zasadnutie OZ 08.12.2021

Pozvánka na zasadnutie OZ 08.12.2021

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 08. 12. 2021 (t. j. streda) o 09:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

  • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
  • Schválenie programu zasadnutia OZ
  • Rozpočet obce na rok 2022
  • Rozpočet obce na rok 2023, 2024, 2025
  • Prenájom pôdy vo vlastníctve obce Závada
  • Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Závada – schválenie spolufinancovania
  • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie

Najnovšie články