Pozvánka na medzinárodný deň detí 2021

Pozvánka na medzinárodný deň detí 2021

Obecný úrad v Závade Vás srdečne pozýva na Medzinárodný deň detí, ktorý sa uskutoční 04. júna 2021 o 15:30 na nádvorí MŠ a Obecného úradu.

Deti si môžu zaskákať na nafukovacom hrade, dobrovoľný hasiči predstavia hasičskú techniku a Agrodružstvo Senné predvedie traktor.

Každé dieťa vo veku od 0 do 15 rokov s trvalým pobytom v Závade, ktoré sa zúčastní na MDD a zapojí sa do súťaží, bude zaradené do súťaží o tablet.

Súťaží sa môžu zúčastniť aj deti zamestnacov firiem v obci Závada.

O občerstvenie je postarané!

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie