Oznámenie zriaďovateľa k otvoreniu prevádzky materskej školy od 08.02.2021

Oznámenie zriaďovateľa k otvoreniu prevádzky materskej školy od 08.02.2021

Toto oznámenie slúži na rýchle orientovanie sa pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre deti a žiakov podľa podmienok, určených v rozhodnutí Pandemickej komisie Vlády SR, Ústredného krízového štábu, a v uzneseniach Vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Obec Závada ako zriaďovateľ materskej školy s účinnosťou
od 8. februára 2021
otvára prevádzku materskej školy.
pri dodržiavaní prísnych protiepidemiologických opatrení
za nasledovných podmienok:
  • negatívny test oboch rodičov nie starší ako 72 hodín
  • negatívny test splnomocnenej osoby, ktorá sprevádza dieťa do MŠ nie starší ako 72 hodín
  • negatívny test zamestnancov školy nie starší ako 72 hodín
  • preukazovať sa negatívnym testom oboch rodičov, splnomocnenej osoby a zamestnancov školy pravidelne každých sedem kalendárnych dní

Tieto podmienky o otvorení MŠ platia do odvolania.

Značky: 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie