Oznámenie o uložení úradnej písomnosti

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti

 

    Obec Závada

Obecný úrad Závada 54

 

Oznámenie

o uložení úradnej písomnosti

 

Obecný úrad v Závade na základe zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. oznamuje občanovi

Janka  H o l e k o v á,  rok nar. 1965

že mu bola na Obecnom úrade v Závade uložená úradná zásielka „do vlastných rúk“, ktorú si môže vyzdvihnúť do 15 dní od vyvesenia na Obecnom úrade v Závade počas úradných hodín.

 

Miroslav Kalmár, starosta obce

Zverejnené dňa:         02. 11. 2017

              

 

 

 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie