Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021

Návrh rozpočtu na roky 2019, 2020 a 2021

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie