Elektronická adresa Obce Závada - zverejnenie

Elektronická adresa Obce Závada - zverejnenie

Elektronická adresa obce Závada - z v e r e j n e n i e
Obec Závada týmto zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
obeczavada@dtnet.sk

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie