Brucelóza - vyhlásenie pre chovateľov prasníc.

Brucelóza - vyhlásenie pre chovateľov prasníc.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš týmto žiada všetkých chovateľov prasníc, ktorý si zakúpili inseminačnú dávku z firmy Macko family s.r.o. Lesenice, aby to čo najskôr nahlásili na miestnom obecnom úrade.

V inseminačnej stanici kancov v Leseniciach bol potvrdený výskyt brucelózy.

Brucelóza je nebezpečné ochorenie prenosné aj na človeka, spôsobujúce ochorenie pohlavných orgánov.

Z chorého zvieraťa sa baktéria môže dostať tromi spôsobmi. Je to priamym kontaktom človeka so zvieraťom, kde sú ohrození predovšetkým veterinári a chovatelia zvierat. Ďalej sa možno nakaziť aj infikovaným vzduchom v chove a treťou možnosťou je prenos pomocou nedostatočne tepelne upravených výrobkov pochádzajúcich z chorých zvierat.

Na základe uvedených skutočností RVPS Veľký Krtíš žiada všetkých chovateľov o zodpovedný prístup k vzniknutej situácii, aby nedošlo k ďalšiemu šíreniu nákazy a ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie