máj 2022

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2022/2023

Materská škola Závada č. 54 oznamuje rodičom, že termín na podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 bude v dňoch

od 09.5.2022 do 20.5.2022

Značky: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky obce Závada na obdobie júl - december 2022, ktorý sa predkladá na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce.

Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2022

Obecný úrad v Závade Vás srdečne pozýva na Medzinárodný deň detí, ktorý sa uskutoční 03. júna 2022 o 15:30 na nádvorí MŠ a Obecného úradu.

Dobrovoľná vojenská príprava

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie