december 2018

Registrácia chovov ošípaných

Obec Závada bola Regionálnou veterinárnou správou vo Veľkom Krtíši požiadaná o súčinnosť pri informovaní verejnosti o registrácii chovov ošípaných v súvislosti s africkým morom ošípaných.

Verejná vyhláška: Monitoring populačnej hustoty mníšky veľkohlavej

Mníška veľkohlavá

Obec Závada zverejňuje verejnú vyhlášku Okresného úradu Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor o opatreniach pri monitoringu populačnej hustoty mníšky veľkohlavej.

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2019

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2019 v obci Závada

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie