december 2015

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Pohotovostná služba pre deti a dorast v okrese Veľký Krtíš nie je k dispozícii

Preto je tu zverejnený rozpis ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v okrese Lučenec

Zubno-lekárska pohotovostná služba v okrese Veľký Krtíš nie je k dispozícii

Preto je tu zverejnený rozpis zubno-lekárskej pohotovostnej služby v okrese Lučenec

Hlásenie o pobyte občana

Občan môže mať na území SR v rovnakom čase evidovaný iba jeden trvalý pobyt, prechodný pobyt nemôže mať občan v tom istom objekte ako má evidovaný trvalý pobyt.

Trvalý, resp. prechodný pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu.

Letecké snímky - jar

Stránky

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie