E-Tabuľa

Elektronická úradná tabuľa obce Závada na internete obsahuje v digitálnej podobe povinne zverejňované informácie a dokumenty zverejnené na oficiálnej úradnej tabuli obce Závada.

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20.01.2023

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 20. 01. 2023 (t. j. piatok) o 17:30 hod., ktoré sa bude konať na obecnom úrade v Závade:

  • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
  • Schválenie programu zasadnutia OZ
  • Riešenie situácie vzniknutej z neúmerného navýšenia elektrickej energie
  • Plán obnovy, projekt na obnovu budovy pošty
  • MAS Poiplie - rekonštrukcia jedálne a kuchyne MŠ
  • Rôzne
  • Záver

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie

Najnovšie články